ANG BATA'NG BABAYE OG ANG ULOD (a visayan short story)


ANG BATA'NG BABAYE OG ANG ULOD

Niadtong unang panahon, naay isa ka babae nga gusto gyud kaayo niya mosayaw.  Perme siya mag sayaw sulod sa ilang balay pero dili gihapon siya hawod. Usa ka adlaw, nilantaw siya sa bintana og naga tan aw lang siya sa mga bulak, kadtong nakit an niya ang usa ka ulod.  Ingon sa ulod nga tudloan niya ang babae pagsayaw kung mosaad siya nga halokan niya ang ulod pagkahuman sa iyang pagtudlo. Nag duha duha ang babae pero nitando gihapon siya. Nagsugod dayon sila og pagtuon og sayaw. Kada adlaw naga tudlo ang ulod og kada adlaw usab naga tuon og sayaw ang babae.
Sa kadugayan, hawod na kaayo ang babae mosayaw! Malipayon pud ang ulod! Gipasalamatan niya ang ulod og usa ka halok og pagbuka sa iyang mata nahimong dako og nindot nga alibangbang ang ulod. Ingon sa ulod nga dili siya mahimong alibangbang kung wala siya haloki sa usa ka babae nga iyang gitabangan kay naa may nagsumpa sa iya nga engkanto kadtong gipanganak siya. Usa ka gatus ka tuig na siya nga pagka ulod. Pagkahuman sa tanan, nanginabuhi sila nga malipayon og nahimong suod nga higala sa taas nga panahon.

Comments

Popular posts from this blog

Robots, Cry Too (Short Story)

Kagamitan sa Paghahalaman

ANG ANINIPOT OG ANG ALIBANGBANG (a visayan short story)